Zagadnienia omówione w wydanych do tej pory lekcjach kursu:

"Akordeon od podstaw"

W lekcji pierwszej omówione zostały następujące tematy:

– prawidłowa postawa przy instrumencie

– prawidłowy układ ręki i palców na klawiaturze

– prawidłowe prowadzenie miechu na otwarcie i zamknięcie

– poznanie układu klawiatury wraz z poznaniem pierwszych dźwięków: C, D, E, F, G, A, H, C

– podstawy zapisu nutowego: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty

– wartości rytmiczne nut: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemki.

– czym jest metrum 2/4, 3/4, 4/4 i jak je rozumieć

– co to jest oktawa (podział klawiatury na następujące oktawy)

– poznanie dźwięków gamy C-dur

– omówienie układu strony basowej

– poznanie pierwszych basów podstawowych i akordów: C-dur i G-dur

– zestaw ćwiczenia dla obydwu rąk.

Czas trwania pierwszej lekcji 45 minut.

 


W lekcji drugiej omówione zostały następujące tematy:

– klucz basowy i zapis nutowy dla lewej ręki

– poznanie nowego basu i akordu – obiaśnienie łuku łączącego dźwieki i pojęcia: legato, staccato

– zestaw ćwiczeń dla lewej i prawej ręki

– gama C-dur i prawidłowe palcowanie dla prawej ręki

– pasaż C-dur i prawidłowe palcowanie dla prawej i lewej ręki

– omówienie pojęcia volta, co to jest ?

– utówr muzyczny z nowym elementem i możliwością ćwiczenia z nauczycielem.

Czas trwania drugiej lekcji 50 minut.

 

W lekcji trzeciej omówione zostały następujące tematy:

– szczegółowe omówienie struktury strony basowej ze szczególny uwzględnieniem pierwszego i drugiego rzędu.

– wyjaśnienie współzależności pomiędzy poszczególnymi basami sąsiadującymi, którego układ opiera się o interwał kwinty czystej i tercji wielkiej

– pojęcie półtonu i jego przykłady na poszczególnych interwałach

– najpopularniejsze interwały w obrębie oktawy, zestaw przykładów od C

– jeden ze sposobów prawidłowego palcowania gamy C-dur w basach

– zestaw ćwiczeń dla obydwu rąk

– dwa popularne utwory do ćwiczenia z nauczycielem

– wprawki techniczne dla prawej i lewej ręki

Czas trwania trzeciej lekcji 40 minut.

 

W lekcji czwartej omówione zostały następujące tematy: 

- struktura dwudźwięku

- wartość rytmiczna szesnastki

- wyjaśnienie metrum 6/8

- czym jest triola ósemkowa

- zastosowanie krzyżyka, bemola, kasownika 

- technika staccato jako przeciwieństwo legata

- podstawowe oznaczenia dynamiczne literowe: mf ; p oraz graficzne < ; >

- zestaw ćwiczeń dla lewej i prawej ręki

- ćwiczenia na basach z zastosowaniem techniki staccato

wprowadzenie do techniki miechowania z wykorzystaniem m.in. staccato miechowego, palcowego oraz miechowo-palcowego

- poznanie nowych akordów m.in. d-moll ; a-moll

- cztery popularne utwory do ćwiczenia z nauczycielem z wkorzystaniem nowo poznanych elementów

Czas trwania czwartej lekcji 40 minut.


W lekcji piątej omówione zostały następujące tematy:

– czym jest tonacja muzyczna

– koło kwintowe i jego zasady działania

– poznanie nowych gam durowych i omówienie podobieństw palcowania

– schemat skali durowej

– czym jest zmiana tonacji i jak transponować utwór

– popularna melodia w trzech tonacjach jako ćwiczenie transpozycji

– zestaw ćwiczeń ogólnych

– technika portato i ćwiczenia

– cztery popularne utwory do ćwiczenia z nauczycielem

Czas trwania piątej lekcji 45 minut.

 

W lekcji szóstej omówione zostały następujące tematy:

– schemat skali molowej na przykładzie gamy a-moll

– poznanie odmiany skali molowej harmonicznej i melodycznej

– sposób palcowania gamy molowej dla prawej i lewej ręki

– zestaw ćwiczeń dla prawej ręki dla usprawnienia podkładania palca pierwszego

– ćwiczenia na dwudźwiękach z poznaniem techniki przesunięcia kciuka

– zestaw ćwiczeń dla obydwu rąk z uwzględnieniem staccato, legato, niestandardowych zmian miechu oraz dwudźwięków.

– sześć popularnych utworów o zróżnicowanej stylistyce z różnych regionów polski i świata do ćwiczenia z nauczycielem z wykorzystaniem nowo poznanych elementów

Czas trwania szóstej lekcji 40 minut.

Copyright 2020 (c) CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE Robert Kiljańczyk
Polityka Prywatności - Regulamin - Kontakt

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.